Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

CoachManager.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Brno, Jihomoravský kraj

21.02.2018 08:00 - 21.04.2018 18:00
Vídeňská 9, Brno, Brno, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav, schwarz@fotbal.cz
Obsahová část:
Teorie - 40 hodin
Praxe - 76 hodin
Uchazeč o kurz UEFA B licence při nástupu předloží (tyto dokumenty nemusí předkládat uchazeč, který na kurz UEFA B licence plynule přechází z kurzu Grassroots C licence konané ve dnech 24.1.-27.1.2018
A) písemnou přihlášku
B)doklad o získání Grassroots licence C
C) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3
měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
D) doklad o získání licence Trenér fotbalu C
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
E)tréninkové oblečení a boty do haly i na venkovní hřiště s UT

1.Běh 21.02.2018 - 24.02.2018
2.Běh 28.03.2018 - 31.03.2018
3.Běh 18.04.2018 - 21.04.2018

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje