Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

CoachManager.cz

Registrace ke kurzu Kurz licence C, OFS Hodonín, Jihomoravský kraj

12.04.2019 08:00 - 13.04.2019 18:00
Fotbalový stadion FK Hodonín, OFS Hodonín, Jihomoravský kraj
Cena kurzu: 1500,- Kč

Kontaktní osoba:
Schwarz Stanislav , Josef Foltýn, schwarz@fotbal.cz
Uchazeč o kurz Licence C při nástupu předloží:
A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
C) fotografii pasového formátu ( podepsanou )
D) tréninkové oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)

Obsahová část:
Teorie - 11hodin
Praxe - 9 hodin
+ aktivní účast na dvou trénincích mládežnické kategorie dle domluvy s lektorem
Ideálně před kurzem (případně v průběhu či těsně po kurzu C licencece) je nutné mít splněný e-learningový kurz = Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C.

Termíny konání: pátek 12.4. - sobota 13.4.2019
+ absolvování dvou náhledových tréninků ve FK Hodonín kategorie přípravky , mladší žáci dle domluvy s lektorem

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje