Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

CoachManager.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA Grassroots C licence, Jihlava, Kraj Vysočina

18.01.2018 08:00 - 21.01.2018 18:00
Sídlo KFS Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 2500,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Obsahová část:
Teorie -16,5 hodin
Praxe - 23,5 hodin
Uchazeč o kurz Grassroots Licence C při nástupu předloží:
A) písemnou přihlášku
B) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3
měsíců;
C) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
D) doklad o získání licence Trenér fotbalu C
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje