Elektronická registrace do kurzu či semináře FAČR

CoachManager.cz

Registrace ke kurzu Kurz UEFA B licence, Jihlava, Kraj Vysočina

08.02.2018 08:00 - 28.03.2018 18:00
Sídlo KFS Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, Jihlava, Kraj Vysočina
Cena kurzu: 4000,- Kč

Kontaktní osoba:
Duben Stanislav, duben@fotbal.cz
Obsahová část:
Teorie - 40 hodin
Praxe - 76 hodin

Termíny jednotlivých bloků:
1. blok - 8.-11.02.2018
2.blok - 22.-25.02.2018
3.blok - 16.-18.03.2018
Závěrečné zkoušky - 28.03.2018

Uchazeč o kurz UEFA B licence při nástupu předloží (tyto dokumenty nemusí předkládat uchazeč, který na kurz UEFA B licence plynule navazuje z kurzu Grassroots C licence):
A) písemnou přihlášku
B) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3
měsíců;
C) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
D) doklad o získání licence Trenér fotbalu C
C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

Registrovaná osoba

Požadované údaje o registrované osobě jsou nezbytné pro proces certifikace a případné vystavení trenérské licence.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena na Vaše jméno a adresu uvedenou v přihlášce. Pokud chcete zadat jiné fakturační údaje (fakturu vystavit na klub či jinou osobu) je nutné vyplnit fakturační údaje!! Změna či oprava nebude možná.

Fakturační Údaje